До річниці із дня народження Д. І. Багалія
Автобіографія Д.І.Багалія. 1919 рік.

ЦДАВО України, ф.14, оп.1, спр.11, арк.22-25зв. (рукопис)

детальніше…
Звернення Канцелярії Тимчасового Комісара освіти в справі призначення Д.І.Багалія членом Комітету Національної бібліотеки Української держави. 7 березня 1919 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.1, спр.67, арк.34

Доповідна записка Комісії зі спрощення радянського апарату при ВУЦВКу щодо отримання нею докладних роз’яснень від заступника завідуючого Головним архівним управлінням акад. Багалія з приводу проекту положення про ГАУ. 12 листопада 1921 р.

ЦДАВО України, ф.14, оп.1, спр.21, арк.2

Супровідний лист Д.І.Багалія до прохання Київського облархіву про передачу під архів будинку Софійського духовного училища. 30 березня 1922 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.2, спр.975, арк.1 (оригінал)

Проект положення про Головне Архівне Управління України за підписом Д.Багалія. 11 квітня 1922 р.

ЦДАВО України, ф.14, оп.1, спр.21, арк.18

Випис з протоколу № 29 засідання Президіуму Українського головного управління професійної освіти щодо заснування Управління з Музейних, Архівних та Бібліотечних справ (виступ Д.Багалія). 19 жовтня 1922 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.2, спр.975, арк.20

Випис з протоколу № 76 засідання Колегії Народного комісаріату освіти в справі положення про Центральний Архів (виступ Д.Багалія). 13 листопада 1922 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.2, спр.975, арк.16

Випис з протоколу № 39 засідання ВУЦВК в справі положення про Український Центральний Архів (виступ Д.Багалія). 14 грудня 1923 р.

ЦДАВО України, ф.14, оп.1, спр.111, арк.7

Трудова угода Д.І.Багалія щодо обійняття ним посади заступника керівника Центрального Українського Архівного Управління при ВУЦВК. Березень-квітень 1924 р.

ЦДАВО України, ф.14, оп.1, спр.119, арк.3

Повідомлення про надсилку Д.І.Багалію для експертизи протоколу диспуту Київської губернської комісії «Формальні проблеми життя й розвитку сучасної української мови». 31 січня 1925 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.4, спр.953, арк.71

Випис з протоколу № 5 засідання Президії Українського головного управління науки щодо єдності українського правопису (виступ Д.Багалія). 7 лютого 1925 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.4, спр.953, арк.80

Лист-підтримка Д.І.Багалієм Ф.Колеси та Ю.Романчука в член-кореспонденти ВУАН. 15 квітня 1925 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.4, спр.953, арк.136-136зв. (рукопис)

детальніше…
Випис з протоколу № 17 засідання Президії Українського головного управління науки щодо надання Академії наук певної кількості уральського коштовного каміння (виступ Д.Багалія). 16 квітня 1925 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.4, спр.953, арк.20

Доповідна записка Д.І.Багалія щодо листа проф. Лукяненка О.М. 31 травня 1925 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.4, спр.953, арк.224 (рукопис)

Випис з протоколу № 37 засідання Президії Українського головного управління науки щодо призначення Д.І.Багалія штатним членом Академії Наук. 27 червня 1925 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.4, спр.953, арк.313

Особовий склад пленуму Укрнауки на 1926/1927 р. 28 вересня 1926 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.8, спр.466, арк.126

Запрошення акад. Багалію бути представником від Академії Наук на святкуванні 45-річного ювілею акад. О.М.Нікольського. 8 жовтня 1926 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.7908, арк.7 (оригінал)

Випис з протоколу засідання Президії Укрнауки щодо святкування 50-річного ювілею акад. Багалія. 4 грудня 1926 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.7908, арк.20 (копія)

Відмова Д.І.Багалія брати участь у вітанні К.А.Красуського з ювілеєм. 28 травня 1927 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.7908, арк.194 (оригінал)

Витяг з протоколу засідання президії Харківського наукового товариства в справі відзначення ювілею 50-річчя наукової діяльності акад. Д.І.Багалія. 18 жовтня 1927 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.7908, арк.255

Вітання від народного комісаріату освіти акад. Багалію з 50-річним ювілеєм. 9 грудня 1927 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.7908, арк.134 (оригінал)

Пропозиції про святкування ювілею акад. Д.І.Багалія. 30 січня 1927

ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.7908, арк.135 (копія)

Проект постанови РНК УСРР про призначення персональної пенсії акад. Д.І.Багалію. Січень 1927 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.7908, арк.138 (копія)

Коротка біографія та власноручний підпис акад. Д.І.Багалія. Січень 1927 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.7908, арк.139-142

детальніше…
Звернення Наркомосвіти до Президії Харківського окрвиконкому щодо встановлення премії ім. акад. Д.І.Багалія за кращі твори з історії України, а зокрема Слобожанщини. Грудень 1927 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.7908, арк.174

Рішення Бюро Вінницької секції наукових робітників щодо рекомендації Д.І.Багалія та інших до виборів в члени Всесоюзної Академії наук. 27 жовтня 1928 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.8, спр.466, арк.159

Запрошення на святкування ювілею акад. Д.І.Багалія. 4 листопада 1928 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.7908, арк.144

Лист Д.І.Багалія в справі плану перевидання його творів. 3 січня 1928 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.7908, арк.230-232

детальніше…
Витяг з протоколу засідання РНК УСРР про відзначення ювілею акад. Д.І.Багалія. 5 січня 1928 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.7908, арк.160 (оригінал)

Протокол постанов Харківського окрвиконкому з відмовою заснування постійної премії ім. Д.І.Багалія. 15 лютого 1928 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.7908, арк.182

Список членів експертно-кваліфікаційної комісії при Укрнауці. 1928 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.8, спр.466, арк.12

Витяг з протоколу засідання УЦБ щодо затвердження представленоі акад. Багалієм «Устави про музеї УСРР». 12 січня 1930 р.

ЦДАВО України, ф.166, оп.9, спр.379, арк.6

Виставки
Куренівська трагедія 13 березня 1961 року: причини і наслідки детальніше…
Новини
Свято 8 березня

Директор архіву Н. В. Маковська привітала співробітниць архіву з 8 березня

детальніше…
21 лютого 2013 року

Відбулось розширене засідання колегії ЦДАВО України

детальніше…
6 лютого 2013 року

Начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів Т. П. Папакіна провела консультації та практичні заняття для представників Галузевого державного архіву Держспецзвязку, під час яких їх ознайомлено з умовами зберігання та доступу до облікових документів, веденням окремих облікових документів. Особливу увагу було звернено на порядок ведення справ фондів.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии