Науково-методична рада ЦДАВО України

Науково-методична рада Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) створюється відповідно до Положення про ЦДАВО України для розгляду питань, пов'язаних з організацією, визначенням основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної та методичної роботи. Науково-методична рада є дорадчим органом.

У своїй діяльності Науково-методична рада керується Положенням про Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, рішеннями колегії Держкомархіву України, наказами директора і Положенням про науково-методичну раду ЦДАВО України, затвердженим наказом ЦДАВО України від 11.01 2010 № 2 .

Основними завданнями Науково-методичної ради є:

  • визначення основних напрямків наукової та методичної діяльності архіву;
  • підготовка підсумкових звітів про розробку науково-дослідних тем, пропозицій щодо розробки (внесення коректив) нормативних документів і методичних посібників з усіх напрямків роботи ЦДАВО України;
  • оцінювання результатів науково-дослідної роботи архіву, в т. ч. проектів науково-методичних розробок, макетів довідників про склад і зміст документів Національного архівного фонду, збірників документів, експозиційних планів документальних виставок, переліків документів, відібраних для експонування на виставках, наукових доповідей, статей, текстів лекцій, оглядів, тощо;
  • координація досліджень з проблем архівознавства й археографії;

Науково-методична рада розглядає та готує пропозиції з наступних питань:

  • складання проектів планів науково-дослідної та методичної роботи;
  • впровадження наукових та методичних розробок, організація науково-видавничої роботи ЦДАВО України;
  • організація використання інформації документів ЦДАВО України;
  • створення і розвиток автоматизованих інформаційно-пошукових систем на архівні документи та впровадження новітніх інформаційних технологій у діяльність ЦДАВО України;
  • організація наукового співробітництва ЦДАВО України з іншими архівними установами та організаціями, у тому числі зарубіжними;
  • висування наукових праць і науково-методичних розробок на здобуття відповідних премій.

Виставки
Куренівська трагедія 13 березня 1961 року: причини і наслідки детальніше…
Новини
Свято 8 березня

Директор архіву Н. В. Маковська привітала співробітниць архіву з 8 березня

детальніше…
21 лютого 2013 року

Відбулось розширене засідання колегії ЦДАВО України

детальніше…
6 лютого 2013 року

Начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів Т. П. Папакіна провела консультації та практичні заняття для представників Галузевого державного архіву Держспецзвязку, під час яких їх ознайомлено з умовами зберігання та доступу до облікових документів, веденням окремих облікових документів. Особливу увагу було звернено на порядок ведення справ фондів.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии