Колегія ЦДАВО України

Колегія Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, вільного колективного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

У своїй роботі колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держкомархіву України та положенням про колегію.

Основні функції колегії:

  • обговорення перспектив та найважливіших питань діяльності архіву, прийняття рішень щодо їх реалізації;
  • розгляд пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, удосконалення архівного законодавства, забезпечення співпраці з Державним комітетом архівів України, здійснення міжнародного співробітництва у сфері архівної справи та діловодства;
  • обговорення проектів галузевих програм, планів розвитку архівної справи;
  • аналіз стану забезпечення формування Національного архівного фонду, організації роботи щодо нормативно-правового, методичного та інформаційного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб, що зберігають профільні документи, обліку та забезпечення збереженості архівних документів в архіві, забезпечення реалізації прав громадян на вільний доступ до архівної інформації, дотримання законодавства з питань державної служби та виконавської дисципліни.


Колегія як дорадчий орган працює згідно з Положенням про колегію ЦДАВО України, затвердженим наказом ЦДАВО України від 14 березня 2006 р. №19.

Склад колегії ЦДАВО України затверджений наказом Держкомархіву "Про затвердження складу колегії ЦДАВО України" від 15 лютого 2010 р. № 22.

Виставки
Куренівська трагедія 13 березня 1961 року: причини і наслідки детальніше…
Новини
Свято 8 березня

Директор архіву Н. В. Маковська привітала співробітниць архіву з 8 березня

детальніше…
21 лютого 2013 року

Відбулось розширене засідання колегії ЦДАВО України

детальніше…
6 лютого 2013 року

Начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів Т. П. Папакіна провела консультації та практичні заняття для представників Галузевого державного архіву Держспецзвязку, під час яких їх ознайомлено з умовами зберігання та доступу до облікових документів, веденням окремих облікових документів. Особливу увагу було звернено на порядок ведення справ фондів.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии