Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
271 Головний кооперативний комiтет при РНК УРСР, м. Харкiв 1921 1931
272 Пiвденна гiрничо-заводська промислова артiль вiдповiдальної працi, м. Харкiв
273 Всеукраїнська комiсiя з органiзацiї святкування 20-ї рiчницi революцiї 1905 року при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комiтетi, м. Харкiв 1925 1926
274 Земельний вiддiл Ново-Ушицького повiтового виконавчого комiтету рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, м. Нова Ушица, Подiльської губернiї
275 Уповноважений Подiльської губернської Робiтничо-селянської iнспекцiї по Ново-Ушицькому повiту, м. Нова Ушицца, Подiльської губернiї
276 Ново-Ушицький повiтовий комiтет незаможних селян, м. Нова Ушиця, Подiльської губернiї
277 Макiвський волосний комiтет кас взаємодопомоги, м. Макiв Кам'янецького повiту , Подiльської губернiї
278 Макiвська районна земельно-судова комiсiя, с. Шатове, Кам'янецької округи
279 Макiвський районний комiтет незаможних селян, м. Макiв, Кам'янецької округи
280 Подiльський губернський кооперативний комiтет, м. Вiнниця
281 Всеукраїнська спiлка рибацьких колгоспiв (Укррибакколгоспцентр) при Наркомземi УРСР, м. Харкiв 1924 1931
282 Всеукраїнське товариство сприяння "Юному ленiнцю" при ВЦВК, м. Харкiв 1924
283 Центральна комiсiя допомоги дiтям при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комiтетi, м. Харкiв 1922 1932
284 Тимчасова комiсiя закордонної допомоги дiтям при Всеукраїнському Центральному Виконавчому комiтетi, м. Харкiв 1923 1924
285 Будинок робiтничих пiдлiткiв Центральної та губернської комiсiї допомоги дiтям, м. Харкiв
286 Всеукраїнська комiсiя з увiчнення пам'ятi В.I. Ленiна при ВУЦВК , м. Харкiв 1924 1927
287 Управлiння пiдприємствами центральної комiсiї допомоги дiтям при Всеукраїнському Центральному Виконавчому комiтетi, м. Харкiв 1926 1932
288 Генеральна прокуратура УРСР, м. Київ (з 1991р. - України) 1936 1991
289 Правлiння Українського акцiонерного товариства сiльськогосподарськими машинами i знаряддям " Плугатар", м. Харкiв 1927 1928
290 Всеукраїнська рада сiльськогосподарської кооперацiї "Сiльський господар", м. Харкiв 1921 1930
291 Українська спiлка насiнницької кооперацiї, м. Харкiв 1922 1930
292 Всеукраїнське галузеве об'єднання оптовороздрiбної торгiвлi книгами i культтоварами при Всеукраїнський спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вукоопкнига), м. Харкiв 1922 1924
293 Земельний вiддiл Ольгопiльського повiту Виконавчого комiтету Рад робiтничих селянських i червоноармiйських депутатiв, м. Ольгопiль, Подiльської губернiї
294 Полтавська волосна народна управа, м. Полтава, Полтавського повiту, Полтавської губернiї 1917 1919
295 Ленiнградське представництво Всеукраїнського кооперативного товариства зi збуту та експорту продуктiв птахiвництва ( Ленiнградське представництво "Кооптах", м. Ленiнград. 1925 1930
296 Українська спiлка споживчих товариств (Укоопспiлка). 1920 1990
297 Петрикiвська волосна Рада селянських i робiтничих депутатiв, м. Пктрикiвка , Ново-Московського повiту, Катеринославської губернiї.
298 Всеукраїнська центральна секцiя робiтничої кооперацiї при Вукоопспiлцi (Уцеробсекцiя) Харкiв 1925 1931
299 Центральне українське бюро Комiсiї Ради Працi i Оборони при Радi Народних Комiсарiв УРСР з облiку i реалiзацiї державних фондiв при уповноваженому Народного комiсарiату шляхiв сполучення СРСР при РНК УРСР, м. Харкiв 1922 1923
300 Заводський комiтет профспiлки металiстiв при Миколаївських державних заводах "тремсуд", м. Миколаїв
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии