Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
241 Полтавський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Полтава
242 Криворiзький окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Кривий Рiг
243 Єлiсаветградський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Єлiсаветград
244 Марiупольський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Марiуполь
245 Уманський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Умань
246 Харкiвський губернський комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Харкiв
247 Херсонський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Херсон
248 Iзюмський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Iзюм
249 Кам'янецький окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Кам'янець
250 Нiженський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Нiжин
251 Сумський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Суми
252 Харкiвський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Харкiв
253 Волинський губернський комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Житомир
254 Харкiвський окружнийкий окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Бердичiв
255 Роменська окружна фiлiя губернського комiтету товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Ромни.
256 Київський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Київ
257 Всеукраїнський центральний комiтете незаможних селян (ВЦКНС) при ВУЦВКу, м. Харкiв 1920 1933
258 Лiквiдацiйна комiсiя Всеукраїнської комiсiї по боротьбi з наслiдками голоду, м. Харкiв 1921 1923
259 Представництво Всеукраїнської спiлки кустарно-промисловї кооперацiї в РРФСР ( Представництво Укркустарспiлки), м. Москва
260 Мiсцевий комiтет професiйної спiлки радянських i торгiвельних службовцiв Всеукраїнського товариства по збуту та експорту продуктiв птахiвництва ( МК Кооптах), м. Харкiв
261 Уповноважене товариство УРСР при всiх закордонних установах допомоги голодуючим при Всеукраїнськiй Центральнiй комiсiї по боротьбi з наслiдками голоду, м. Харкiв 1922 1923
262 Шефсько-податкова комiсiя при Український радi народного господарства, м. Харкiв 1923
263 Головна контора управлiння торгiвельної органiзацiї при Донецькiй губекономнарадi (Донбасторг) 1923
264 Всеукраїнське правлiння товариства "Друзi Дiтей" при ВУЦВК, м. Харкiв 1924 1932
265 Всеукраїнська державна лiсоекспортна контора уповноваженого Народного комiсарiату зовнiшньої торгiвлi СРСР при РНК УРСР (Експортлiс), м. Харкiв 1928 1935
266 Представник Народного комiсарiату вiйськових i морських справ СРСР на Донецьких залiзницях, м. Харкiв
267 Новгород-Сiверський повiтовий земельний комiтет ЦР, м. Новгород-Сiверський , Чернiгiвської губернiї 1917 1918
268 Вiддiл мiсцевого господарства Сумського виконавчого комiтету рад робiтничих, селянських i червоноармiйських Депутатiв, м. Суми, Харкiвської губернiї
269 Державна варта Української держави, м. Гришино, Бахмутського повiту, Катеринославської губернiї 1917 1919
270 Заготiвельно-постачальне виробниче пiдприємство товариства сприяння транспорту, тракторної i дорожньої справи УРСР (Укрпостачавтодор), м. Харкiв 1927 1935
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии