Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
211 Головне управлiння проволочно-цвяхових заводiв в Українi (Укрголовцвях) Української ради народного господарства, м. Харкiв 1920 1921
212 Правлiння об'єднаних пiдприємств керамiчної промисловостi Донбасу (Донбаскерамiка), м. Бахмут, Донецької губернiї.
213 Український торф'яний комiтет (Укрторф) при Вищiй радi народного господарства УРСР, м. Київ 1919 1925
214 Видавництво газети "Комунiст" орган ЦК КП(б) у, м. Харкiв 1927 1927
215 Любашiвська сiльська земельна комiсiя, с. Любашiвка Посухiвської волостi Уманського повiту Київської губернiї. 1918
216 Всеукраїнський кооперативний страхова спiлка (Коопстрах), м. Харкiв 1922 1930
217 Всеукраїнська спiлка кустарно-промислової кооперацiї (Укаїнкустарспiлка), м. Харкiв. 1921 1924
218 Центральний робiтничий кооперативний комiтет України (Уцерабкооп), м. Харкiв 1922 1926
219 Мамекiнський волосний виконавчий комiтет рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, с. Мамекiн, Новгород-Сiверського повiту, Чернiгiвської губернiї
220 Старошведський волосний виконавчий комiтет рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, с. Старошведське, Херсонського повiту i губернiї
221 Бежiвський волосний вiйськовий комiсарiат, ст. Бежiвка, Лебединського повiту, Харкiвської губернiї
222 Всеукаїнська автономна секцiя транспортних споживчих товариств робiтникiв залiзничних, водних та будованих шляхiв сполучення при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй, м. Харкiв 1920 1933
223 Лiквiдацiйна комiсiя у справах кооперативу "Артiль росiйських iнженерiв", м. Харкiв
224 Пiвдений комерцiйний банк, м. Харкiв
225 Уповноважений Українського управлiння у справах кустарної та дрiбної промисловостi та промислової кооперацiї Правобережної України (Уповноважений Укркустпрому), м. Київ 1921 1921
226 Кузьминська волосна земельна управа, с. Кузьмино-Гребля, Кузьминської волостi, Уманського повiту, Київської губернiї 1919 1919
227 Всеукраїнський комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Харкiв 1924 1925
228 Катеринославський губернський комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Катеринослав
229 Київський губернський комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Київ
230 Катеринославський окружний комiтет допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Старобiльськ
231 Бiлоцеркiвський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Бiла-Церква
232 Одеський губернський комiтет допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Одеса
233 Полтавський губернський комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Полтава
234 Донецький губернський комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Артемiвськ
235 Павлоградський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Павлоград
236 Артемiвський окрокружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї,м. Артемiвськ.
237 м. Артемiвськокружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Чернiгiв
238 Конотопський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Конотоп
239 Сталiнський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Сталiно
240 Катеринославський окружний комiтет товариства допомоги жертвам iнтервенцiї, м. Катеринослав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии