Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
5251 Державний Комiтет України по рiдкiсних, дорогоцiнних металах та дорогоцiнному камiнню Кабiнету Мiнiстрiв України (Держрiддорогмет) 1993 1995
5252 Державний комiтет України у справах нацiональностей та мiграцiї 1991 2000
5253 Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю "Укрстрахнагляд" 1993 2000
5254 Державна акцiонерна компанiя "Укрресурси" 1995 2007
5255 Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України 2002 2007
5256 Мiнiстерство вугiльної промисловостi України м. Київ 1990 1999
5257 Державний комiтет iнформацiйної полiтики України (Держкомiнформполiтики) України, м. Київ 1994 2000
5258 Державна iнспекцiя з контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України, м. Київ 2004 2007
5259 Пiдвiдомчi органiзацiї Української кооперативно-державної корпорацiї з агропромислового будiвництва (Укрпромбуд) та її попередникiв Укрмiжколгоспбуду та Украгробуду (об"єднаний фонд) 1966 2003
5260 Український республiканський автоцентр КАМАЗ Камського об"єднання з виробництва великовантажних автомобiлiв КАМАЗ 1980 1993
5261 Документи Надзвичайної Конгресової комiсiї США з дослiдження голодомору в Українi (1932-1933 рр.) (колекцiя) 1918 1939
5262 Державний концерн "Укратомпром" 2007 2008
5263 Нацiональне агентство України з питань пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу 2007 2009
5264 Асоцiацiя виробникiв будiвельних матерiалiв для дорожнього господарства "Укрдорiндустрiя" 1997 2008
5265 Мiнiстерство будiвництва УРСР, м. Київ 1986 1991
5266 Державний концерн "Укрморпорт" 2007 2009
5267 Державний центр сертифiкацiї, iндефiкацiї та якостi сортiв рослин Державної комiсiї по випробуванню та охоронi сортiв рослин 1971 2001
5268 Нацiональне агенство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв 2008 2008
5269 Державний митний комiтет України 1990 1996
5270 Хорошунова Iрина Олександрiвна (12.06.1913 - 19.09.1993) - художник-оформлювач музеїв, автор щоденникiв перiоду нацистської окупацiї Києва (1941-1943) 1916 1984
5271 Вiдкрите акцiонерне товариство "Комiнформсистема", м. Київ 1967 1991
5272 Акцiонерне товариство вiдкритого типу МАРС (АТВТ МАРС ) 1963 1998
1940 1943
1941 1945
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии