Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
391 Українське вiддiлення Всесоюзного управлiння по комплексному постачанню будiвельними матерiалами споруд Вищої ради народного господарства СРСР (Українське вiддiлення Союзбудпостач), м. Харкiв 1930 1931
392 Торфяний вiддiл при Подiльськiй губернськiй радi народного господарства (Подгубторф), м. Вiниця
393 Начальник робiт Московського району державного тресту промислово-санiтарно-технiчного будiвництва (Промсантехбуд), м.Харкiв 1930 1932
394 Зозiвський волосний революцiйний комiтет,с. Зозiв,Липовецького повiту,Київської губернiї.
395 Трест по виконанню санiтарно-технiчних робiт Народного комiсарiату важкої промисловостi СРСР (Пiвденсантехмонтаж), м. Харкiв 1932 1938
396 Юридичний вiддiл Київського виконавчого комiтету Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, м. Київ
397 Браїлiвський народний суд, м. Браїлiв, Жмерiнського повiту, Подiльської губернiї
398 Всеукраїнська збутова контора Всесоюзного об'єднання консервної прмисловостi ( Всеукраїнська контора Союзконсерв), м. Харкiв 1932 1932
399 Вiницький повiтовий справник, м. Вiниця, Подiльської губернiї
400 Головне управлiння управлiння державного страхування Української РСР Мiнiстерства фiнансiв УРСР, м. Київ 1921 1982
401 Правлiння державного страхування при Всеукраїнськiй конторi торгово-промислового банку СРСР, м. Харкiв 1926 1927
402 Всеукраїнська контора акцiонерного росiйського товариства торгiвлi (Всеукраїнська контора "РОСТТ") 1926 1926
403 Балинський волосний виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, Кам'янецького повiту, Подiльської губернiї
404 Уповноважений Мiнiстерства заготiвель СРСР по УРСР м. Київ 1932 1956
405 Всеукраїнська контора Всесоюзного об'єднання з видобування, обробки й реалiзацiї кольорових металiв, золота i платини (Всеукраїнська контора Кольорметзолото), м. Харкiв 1924 1931
406 Вiйськово-надзвичайний суд при Управлiннi начальника тилу дiючої армiї Української Народної Республiки, м. Станiслав 1920 1920
407 Всеукраїнське державне об'єднання промисловостi мiнеральної сировини Вищої ради народного господарства УРСР (Укрмiнералоб'єднання), м. Харкiв 1929 1934
408 Лiвобережна контора Державного акцiонерного товариства для переробки i торгiвлi плодоовочами (Лiвобережна контора Продуктопереробка), м. Харкiв 1929 1930
409 Український республiканський трест плодоовочевої промисловостi Народного комiсарiату харчової промисловостi УРСР (Укрплодоовочтрест), м. Київ 1930 1941
410 Управлiння з монтажу азотно-тукових комбiнатiв, хiмiчних i цукрових заводiв Головного управлiння Хiмiчного машинобудування (Азотохiммонтаж), м. Харкiв 1931 1936
411 Кам'янець-Подiльська повiтова робiтничо-селянська iнспекцiя, м. Кам'янець-Подiльський, Подiльської губернiї
412 Зозiвський волосний комiтет взаємодопомоги Липовецького повiту, Київської губернiї
413 Центральна комiсiя нацiональних меншин при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комiтетi (ЦК НМ), м. Харкiв 1923 1933
414 Всеукраїнський конярський колгоспний центр при Народному комiсарiатi земельних справ УРСР (Укрконколгоспцентр), м. Харкiв 1931 1933
415 Всеукраїнська республiканська контора Всесоюзного об'єднання з заготiвлi й збуту коней при Комiтетi заготiвель сiльськогосподарських продуктiв Ради Народних Комiсарiв СРСР (Укрзаготкiнь), м. Харкiв 1929 1933
416 Уповноважений Державного бракеражу поголiв'я коней при Народному комiсарiатi земельних справ СРСР на Українi, м. Харкiв 1930 1933
417 Український державний трест конярства i кiннозаводства при при Народному комiсарiатi земельних справ УРСР (Укрдержкiнтрест), м. Харкiв 1930 1934
418 Редакцiя журналу "Комунарка України" - орган агiтацiйно-масового вiддiлу ЦК КП(б)У, м. Харкiв 1932 1934
419 Гаврилiвський волосний виконавчий комiтет рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, м. Жванець, Кам'янецького повiту, Подiльської губернiї
420 Українськi трести i контори iз заготiвлi та переробки тютюново-мохоркової сировини (об'єднаний фонд) 1931 1959
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии