Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
331 Уповноважений Комiсiї сприяння вченим РНК СРСР при РНК УСРР Харкiв 1921 1938
332 Центральна рада Товариства друзiв радянського фото i кiно (ЦРТ ДРФК), м. Харкiв 1929 1932
333 Всеукраїнський рiльничо-твариницький кооперативний центр (Укрсiлькоопцентр), м. Харкiв 1930 1932
334 Пироговецький сiльський революцiйний Комiтет, с. Пiроговцi, Бахматовецької волостi, Литичiвського повiту, Подiльської губернiї
335 Всеукраїнський центр зернової кооперацiї (Укрзерноцентр), м. Харкiв 1927 1930
336 Українське головне управлiння з евакуацiї населення (Украголовевак), м. Харкiв 1917 1923
337 Мiнiстерство економiки України 1921 1991
338 Український державний трест ставкового та лиманного рибальства Народного Комiсарiату постачання УРСР (Укррибвод), м. Харкiв 1930 1933
339 Український державний трест Народного комiсарiату постачання УРСР (Укрдержрибтрест), м. Харкiв 1929 1933
340 Народний комiсарiат продовольства УРСР (Наркомпрод УРСР), м. Харкiв 1919 1924
341 Уповноважений Головного митного управлiння Народного комiсарiату зовнiшньої торгiвлi СРСР по боротьбi з контрабандою на Українi, м. Харкiв 1920 1937
342 Мiнiстерство охорони здоров'я УРСР, м. Київ 1919 1987
343 Всеукраїнська надзвичайна санiтарна комiсiя, м. Харкiв 1920 1922
344 Осломавський волосний вiйськово-ревалюцiйний комiтет, с. Осламов, Ново-Ушицького повiту, Подiльської Губернiї
345 Будинок санiтарної освiти при Народному комiсарiатi охорони здоров'я УРСР, м. Харкiв 1920 1922
346 Наукова комiсiя по вивченню заразних захворювань при Народному комiсарiатi охорони здоров'я, м. Харкiв 1920 1922
347 Гайсинська повiтова мiлiцiя, м. Гайсин, Подiльської губернiї
348 Народний Комiсарiат Мiнiстерства Соцiального забезпечення УРСР, м. Київ 1919 1988
349 Лiнiйне управлiння залiзничної мiлiцiї Пiвдених залiзниць, м. Харкiв 1920 1920
350 Центральне управлiння регулювання i постачання при Українськiй радi народного господарства (ЦУРП), м. Харкiв 1920 1922
351 Головне управлiння по заготiвлi i збуту кустарних виробiв України Української ради народного господарства (Укркустторг), м. Харкiв 1920 1923
352 Об'єднання радянських господарств України при Народному комiсарiатi земельних справ УРСР (Укррадгоспоб'єднання), м. Харкiв 1920 1930
353 Ольгопiльська повiтова земельна комiсiя Мiнiстерства земельних справ Української Держави, м. Ольгопiль Подiльської губернiї 1918 1918
354 Мiсцевий комiтет Всесоюзної прфесiйної спiлки сiльськогосподарських i лiсових робiтникiв Об'єднання радянських господарств України ( МК Укррадгоспоб'єднання) м. Харкiв
355 Кам'янець-подiльський повiтовий виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських червоноармiйських депутатiв (Повiтвиконком), м. Кам'янець-Подiльськ, Подiльської губернiї
356 Ново-Ушицький повiтовий виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських червоноармiйських депутатiв, м. Нова Ушиця, Подiльської губернiї
357 Прокурор Кам'янець-Подiльського округу, м. Кам'янець-Подiльськ
358 Жванецький районий виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, м. Жванець, Кам'янецької округи
359 Лянкорунський районий виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських i Червоноармiйських депутатiв, м. Лянкорунь, Кам'янецької округи
360 Макiвський районий виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, м. Макiв, Подiльської губернiї
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии