Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
301 Клюсово - Зачепилiвська продовольча управа, поштова контора Новi Санжари, Клюсово -Зачепилiської волостi Кобелякського повiту Полтавської губернiї 1917 1917
302 Клюсово-Зачепилiвська волосна земська управа, поштова контора Новi Санжари, Клюсово-Зачепилiвської волостi Кобелякiвського повiту Полтавської губернiї 1917 1918
303 Ленiнградське представництво Всеукраїнської центральної секцiї робiтничої кооперацiї при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй, м. Ленiнград 1927 1930
304 Проскурiвська повiтова народна управа, м. Проскурiв Подiльської губернiї 1919 1920
305 Проскурiвський повiтовий староста, м. Проскурiв, Подiльської губернiї
306 Мiсцевий комiтет профспiлки радянських i торгiвельних радянських i торговельних робiтникiв Української контори акцiонерного товариства по видачi довiдок про кредитоспроможнiсть (МК Кредитбюро), м. Харкiв 1923 1930
307 Мiсцевий комiтет професiйної спiлки працiвникiв радянських громадських i торговельних установ та пiдприємств Всеукраїнської спiлки кустарно-промислових кооперативiв (МК "Українкустарспiлка"), м. Харкiв 1922 1924
308 Лiквiдацiйна комiсiя Всеукраїнського кооперативного товариства зi збуту й експорту продуктiв птахiвництва (Лiквiдком Укркооптах), м. Харкiв 1924 1932
309 Правобережна контора Всеукраїнської спiлки кустарно-промислової кооперацiї (Правобережна контора Українкустарспiлки), м. Київ 1922 1924
310 Український трест промислово-технiчних культур Народного комiсарiату земельних справ УРСР (Укрпромтехкультур), м. Харкiв 1930 1931
311 Українське представництво Всеросiйської центральної спiлки сiльськогосподарської кооперацiї по виробництву, переробцi i збуту зернових i олiйних культур (Укрпредставництво Хлiбоцентру), м. Харкiв 1922 1930
312 Всеукраїнська спiлка бурякової кооперацiї (Укрбурякспiлка), м. Харкiв 1926 1931
313 Фiлiал Центральної Української сiльськогосподарської спiлки "Централ", м. Харкiв 1919 1920
314 Московське представництво-контора i яйцевий склад - Всеукраїнського кооперативного товариства зi збуту i експорту продуктiв птахiвництва (Московське представництво "Кооптах"), м. Москва 1924 1930
315 Московський фiлiал Всеукраїнського робiтничо-кооперативного видавництва "Український робiтник", м. Москва 1925 1928
316 Видавництво Української Економiчної Наради "Економiст", м. Харкiв 1927 1928
317 Коростенський вузловий вiйськово-революцiйний комiтет, м. Коростень, Волинської губернiї.
318 Управлiння народного господарського облiку при Державнiй плановiй комiсiї УРСР, м. Харкiв 1921 1941
319 Лiтинський повiтовий революцiйний комiтет, м. Лiтин, Подiльської губернiї
320 Славутський волосний революцiйний комiтет, м. Славута, Iзяславського повiту, Волинської губернiї
321 Старо-Керменчикське сiльське управлiння, с. Старо-Керменчикської волостi, Марiупольського повiту, Донецької губернiї
322 Всеукраїнський кооперативний банк (Українбанк), м. Харкiв 1922 1930
323 Всеукраїнська спiлка садiвницьких, городнiх, виноградних i бджiльницьких кооперативiв (Укрплодоспiлка), м. Харкiв 1925 1931
324 Подiльська губернська спiлка промислових i кустарних кооперативних об2єднань (Губпромспiлка), м. Вiнниця, Подiльської губернiї
325 Всеукраїнська спiлка скотарсько-молочарської кооперацiї "Добробут", м. Харкiв 1924 1932
326 Вiнницяспоживче товариство, с. Ляшковцi, Кам'янецького району, Подiльської губернiї
327 Московське представництво Всеукраїнської спiлки сiльськогосподарської кредитної i кустарно-промислової кооперацiї (Московське представництво "Сiльський господар"), м. Москва 1929 1930
328 Ленiнградське представництво Всеукраїнської, кредитної i кустарно-промислової кооперацiї (Ленiнградське представництво "Сiльський господар"), м. Ленiнград 1926 1930
329 Всеукраїнська спiлка сiльськогосподарської кооперацiї технiчних культур (Всеукрїнська спiлка техкультур), м. Харкiв 1925 1932
330 Вiнницьке окружне земельне управлiння, м. Вiнниця
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии