Мiнiстерство фiнансiв України, м. Київ.
Номер фонду 30
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1993
Кількість справ 67833
Перейменування
Народне секретарство фiнансiв, м. Харкiв; з12.02.1918р. -м. Полтава; з 12,03,1918р. - м. Катеринослав; з 20,03,1916р.- м. Таганрог (Початкова дата: 1917, Кінцева дата: 1918)
Вiддiл фiнансiв при Тимчасовому Робiтничо-Селянському Урядi України, м. Суджа; з 27,12,1918р.- м. Бєлгород; з 03,01,1919р.-м. Харкiв. (Початкова дата: 1918, Кінцева дата: 1919)
Народний комiсарiат фiнансiв УРСР, м. Харкiв, з 21,03,1919р.- м. Харкiв. (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Колегiя Уповноваженого Народного Комiсарiату фiнансiв РРФСР на Українi, м. Харкiв (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1920)
Управлiння Уповноваженого Народного комiсарiату фiнансiв РРФСР при Радi Народних комiсарiв УРСР, м. Харкiв. (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1923)
Народний комiсарiат фiнансiв УРСР (Наркомфiн УРСР), м. Харкiв; з 1934 р. - м. Київ (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1946)
Мiнiстерство фiнансiв УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1991)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1918-1919 Кредитна канцелярiя. 1918 Податковий вiддiл. 1918-1919 Кошторисно-касовий вiддiл. 1920 Загально-адмiнiстративний вiддiл. Iнструкторсько-iнспекторський вiддiл. Вiддiл транспортування i… 1918 1926
1927-1928 Колегiя. 1930-1933 Секретарiат колегiї. 1927-1929 Загальне управлiння. 1927-1928 Загальна канцелярiя. 1927-1929 Юридична частина. 1927-1928 Органiзацiйне бюро. Облiково-розподiльна… 1927 1933
Особовi справи спiвробiтникiв Наркомфiну УРСР вiд "А" до "Я", персональнi картки спiвробiтникiв. Мiсцевих фiнансових органiв УРСР… 1918 1933
Секретно 1919 1926
Таємно 1957
Секретно 1939 1992
Мiсцевий комiтет. 1925 1927
1941-1943 Секретарiат. 1944-1946 Загальна канцелярiя. 1947-1970 Канцелярiя. 1941 1970
Бюджетне управлiння. 1944-1969 Загальнi справи управлiння. 1941-1969 Зведено-плановий вiддiл. 1940-1963 Вiддiл бюджетiв областей. 1964-1970 Вiддiл мiсцевих бюджетiв. 1941-1945,1948-1970 Вiддiл… 1938 1970
Управлiння державних доходiв. 1941-1949,1959-1970 Загальнi справи управлiння. 1941-1942 Планово-облiковий сектор. 1943-1969 Вiддiл планування i облiку. 1970 Вiддiл планування держприбуткiв та… 1941 1970
Управлiння державних прибуткiв - державної реєстрацiї державних, кооперативних, громадських та господарських пiдприємств i органiзацiй… 1948 1956
1939-1958 Управлiння податкiв i зборiв. 1940,1942-1958 Загальнi справи управлiння. 1939-1958 Вiддiл планування i облiку. 1941-1944,1946,1950-1954 Вiддiл сiльського платежу. 1942 Вiддiл мiських та… 1938 1958
1954-1956 Вiддiл фiнансування чорної металургiї та вугiльної промисловостi. 1957-1960 Управлiння фiнансування союзно-республiканської промисловостi. 1961-1963 Управлiння фiнансування рвднаргоспiв… 1954 1965
1966-1970 Управлiння фiнансування важкої промисловостi. Загальнi справи. 1966-1969 Вiддiл фiнансування вугiльної та нафтововидобувної промисловостi, енергетики i електрифiкацiї. 1970 Вiддiл… 1966 1970
Управлiння фiнансування легкої та харчової промисловостi. Загальнi справи управлiння. Вiддiл фiнансування харчової промисловостi. Вiддiл фiнансування легкої промисловостi. Вiддiл фiнансування м… 1966 1970
Вiддiл фiнансування мiсцевої промисловостi. Вiддiл фiнансування пiдприємств побутового обслуговування населення. Вiддiл фiнансування харчової промисловостi… 1966 1969
1956-1970 Управлiння фiнансування будiвництва та проектних органiзацiй. 1967-1970 Загальнi справи управлiння. 1956-1966 Зведено-плановий вiддiл. 1967-1966 Вiддiл зведеного планування. 1957-1959… 1956 1970
1941-1945 Вiддiл фiнансування промисловостi. 1955-1956 Управлiння фiнансування промисловостi. 1957-1960 Управлiння фiнансування мiсцевої та кооперативної промисловостi. 1961-1962 Управлiння… 1941 1962
1940-1953 Вiддiл фiнансування сiльського господарства. 1954,1963-1970 Управлiння фiнансування сiльського господарства i заготiвель. 1955-1962 Управлiння фiнансування сiльського господарства. 1954… 1940 1970
1941,1944 Вiддiл фiнансування комунального господарства. 1945-1946 Вiддiл фiнансування комунального господарства, шляхового господарства i автотранспорту. 1947-1953 Вiддiл фiнансування комунально… 1941 1970
1941,1942,1944-1953 Вiддiл фiнансування культури та освiти. 1941 1953
Вiддiл фiнансування охорони здоров'я i соцiального забезпечення. 1944 1953
Управлiння фiнансування культури, охорони здоров'я та соцiального забезпечення. Зведено-плановий вiддiл. Вiддiл фiнансування освiти та культурно-освiтньої роботи. Вiддiл фiнансування пiдготовки… 1954 1965
Управлiння фiнансування освiти, науки i культури. 1966-1970 Загальнi справи управлiння. 1966-1968 Вiддiл зведеного планування. 1969-1970 Зведено-плановий вiддiл. 1966-1970 Вiддiл фiнансування… 1966 1970
Управлiння фiнансування охорони здоров■я, фiзичної культури i спорту при РМ УРСР та соцiального забезпечення. Загальнi справи для управлiння. Вiддiл фiнансування охорони здоров'я i фiзкультури… 1966 1970
Управлiння по держдопозi багатодiним та оденоким матерям. 1944 1953
1943,1947-1953 Вiддiл фiнансування торгiвлi, споживчої кооперацiї та вiддiлiв робiтничого постачання. 1954-1956 Вiддiл фiнансування торгiвлi i кооперацiї. 1957-1962 Вiддiл фiнансування торгiвлi i… 1943 1970
1941-1970 Штатне управлiння. 1970 Загальнi справи управлiння. Вiддiл органiв державного управлiння. Вiддiл структури i штатiв управлiнського апарату… 1941 1970
Контрольно-ревiзiйне управлiння. 1970 Загальнi справи управлiння. Вiддiл ревiзiй мiсцевих бюджетiв. Вiддiл ревiзiї мiнiстерств, вiдомств i госпорганiв… 1941 1970
1941-1961 Управлiння кадрiв та пiдготовки кадрiв. 1962-1969 Управлiння кадрiв та учбових закладiв. 1943-1946 Вiддiл кадрiв. 1947-1954 Вiддiл номенклатурних працiвникiв. 1955-1963 Вiддiл кадрiв… 1941 1970
1 2
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии