Верховний революцiйний трибунал при ВУЦВК, м. Київ, з другої половини серпня 1919р. - м. Чернiгiв; з вересня 1919р.-м. Харкiв
Номер фонду 28
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1919
Кількість справ 116
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Протоколи засiдань Верховного трибуналу. Судовi справи громадян, звинувачених в порушенi радянської законностi i шпигунськiй дiяльностi на користь петлюрiвських вiйськ… 1919
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии