Мiнiстерство сiльського господарства УРСР, м. Київ
Номер фонду 27
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1985
Кількість справ 66651
Перейменування
Народний секретарiат земельних справ, м. м. Харкiв, Київ, Полтава, Катеринославль, Таганрог. (Початкова дата: 1917, Кінцева дата: 1918)
Земельний вiддiл при Тимчасовому Робiтничо-селянському урядi України, м. м. Бєлгород, Харкiв. (Початкова дата: 1918, Кінцева дата: 1919)
Народний секретарiат земельних справ України, м. м. Харкiв, Чернiгiв, Київ (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Земельний вiддiл Всеукраїнського Революцiйного Комiтету, м. Харкiв. (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1920)
Народний комiсарiат земельних справ УРСР (Наркомзем УРСР), м. Харкiв, з 1934р.- м. Київ. (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1946)
Мiнiстерство земельних справ УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1947)
Мiнiстерство сiльського господарства i заготiвель УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1953, Кінцева дата: 1953)
Мiнiстерство сiльського господарства УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1947, Кінцева дата: 1953)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1919 Секретарiат. 1920-1921 Колегiя. Управлiння справами. Видавниче вiддiлення. 1919 Загальний вiддiл. Адмiнiстративно -господарський вiддiл. 1920-1921 Адмiнiстративно-органiзацiйний вiддiл. 1919… 1919 1921
Колегiя. Адмiнiстративно-органiзаторське управлiння. Управлiння землеустрою. Управлiння сiльського господарства. Посiвне управлiння. Управлiння культрадгоспiв. Головне управлiння конярства i… 1921
Колегiя. Адмiнiстративно-органiзаторське управлiння. Планова комiсiя. Головне управлiння державними землями i майном. Управлiння землеустрою та мелiорацiї. Головне бюро з облiку спецiалiстiв… 1922
Колегiя. Адмiнiстративно-органiзаторське управлiння. Планова комiсiя. Головне управлiння державними землями i майном. Управлiння землеустрою та мелiорацiї. Головне бюро з облiку спецiалiстiв… 1923
Колегiя. Планова комiсiя. Секретарiат. Управлiння справами. Сiльськогосподарське управлiння. Управлiння землеустрою та мелiорацiї. Ветеринарне управлiння. Фiнансове управлiння. Управлiння… 1924
Колегiя. Планова комiсiя. Адмiнiстративно-органiзаторське управлiння. Сiльськогосподарський господарський вiддiл. Вiддiл державних племених господарств. Бюро сiльськогосподарської пропаганди. Вiддiл… 1925
Колегiя. Земельно-планова комiсiя. Адмiнiстративно-органiзаторський вiддiл. Сiльськогосподарський вiддiл. Управлiння землеустрою та мелiорацiї. Вiддiл переселення. Ветеринарний вiддiл. Вiддiл… 1926
Секретарiат колегiї. Планова комiсiя. Адмiнiстративний вiддiл. Загальний вiддiл. Вiддiл землеустрою та мелiорацiї. Вiддiл переселення. Сiльськогосподарський вiддiл. Агротехнiчний вiддiл. Ветеринарний… 1927
Секретарiат колегiї. Земельно-планова комiсiя. Загальний вiддiл. Сiльськогосподарський вiддiл. Дослiдницький вiддiл. Вiддiл землеустрою та мелiорацiї. Вiддiл переселення. Особова комiсiя… 1928
Колегiя. Контрольне бюро. Загальний вiддiл. Урядова комiсiя. Науково-консультацiйна рада. Земельно-планова комiсiя. Сiльськогосподарський вiддiл. Агрономiчний вiддiл. Вiддiл тваринництва… 1929
Колегiя. Секретарiат колегiї. Контрольне бюро. Органiзацiйний сектор. Органiзацiйно-iнспекторський сектор. Адмiнiстративно-технiчний сектор. Плановий сектор. Сектор органiзацiї працi. Управлiння… 1930
Секретарiат колегiї. Контрольне бюро. Група перевiрки виконання. Органiзацiйно-iнспекторський сектор. Плановий сектор. Сектор технiчних культур. Сектор матерiально-механiчного обслуговування… 1931
Секретарiат колегiї. Органiзацiйний сектор. Юридична частина. Плановий сектор. Рiльничий сектор. Сектор технiчних культур. Тваринницький сектор. Управлiння кормiв. Ветеринарне управлiння. Управлiння… 1932
Секретарiат колегiї. Органiзацiйно-iнструкторське управлiння. Планове управлiння. Управлiння конярства. Управлiння бджолярства. Ветеринарне управлiння. Рiльниче управлiння. Управлiння технiчних… 1933
1921-1922 Колегiя. 1927-1933 Секретарiат колегiї. 1918-1920 Управлiння справами. 1922-1923,1925 Адмiнiстративно-органiзацiйне управлiння. 1926 Адмiнiстративно-органiзацiйний вiддiл. 1927… 1918 1940
Особовi справи винахiдникiв та матерiали винаходiв.
Накази та списки спiвробiтникiв НКЗ, звiльнених за 1920-1928р. Особовi справи та картки спiвробiтникiв. Наркомзема УРСР, iнститутiв, дослiдних станцiй та технiкумiв України. Документи аспiрантiв… 1920 1932
1938-1961 Секретарiат. 1940-1961 Канцелярiя. 1959-1961 Господарське управлiння з канцелярiєю. 1944-1946 Плановий вiддiл. 1947-1953 Планово-економiчне управлiння. 1954-1956 Головне планово… 1938 1961
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии