Мiнiстерство житлово-комунального господарства УРСР, м. Київ
Номер фонду 26
Початковий рік документів 1928
Кінцевий рік документів 1980
Кількість справ 8825
Перейменування
Головне управлiння комунального господарства та будiвництва мiст при Радi Народних Комiсарiв УРСР, м. Харкiв (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1931)
Народний комiсарiат комунального господарства УРСР (Наркомгосп УРСР), м. Харкiв, з 1943 м. Київ (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1946)
Мiнiстерство комунального господарства УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1976)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1928-1935,1939 Постанови ВУЦВК, РНК УРСР, Держплану, УЕС, Головного управлiння комунального господарства та Наркомату комунального господарства, з його дiяльностi. Накази Голвкомунгосу УРСР i… 1928 1939
1943-1957 Секретарiат. Голвкомунгосу УРСР комунального будiвництва. 1940,1943-1950 Планово-економiчний вiддiл. 1941,1943-1956 Головне управлiння житлового господарства. 1944-1956 Управлiння… 1940 1957
1941,1943-1957 Матерiали з особового складу. 1941 1957
Секретно 1941 1957
1960-1965 Керiвництво. 1971-1975 Канцелярiя. 1962-1975 Управлiння житлового господарства. 1961-1963,1965-1966 Управлiння водопровiдного i каналiзацiйного господарства. 1963-1969 Управлiння… 1960 1980
Секретно 1961 1975
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии