Український науково-дослiдний iнститут механiзацiї i електрифiкацiї сiльського господарства Пiвденного вiддiлення ВАСГНIЛ, м. Київ
Номер фонду 25
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1991
Кількість справ 2584
Перейменування
Український науково-дослiдний iнститут механiзацiї сiльського господарства Наркомзему УРСР, м. Харкiв (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1941)
Український науково-дослiдний iнститут механiзацiї сiльського господарства Наркомзему УРСР, м. Енгельс Саратовський обл. (Початкова дата: 1941, Кінцева дата: 1944)
Український науково-дослiдний iнститут механiзацiї сiльського господарства Наркомзему УРСР, м. Харкiв (Початкова дата: 1944, Кінцева дата: 1946)
Український науково-дослiдний iнститут механiзацiї сiльського господарства Мiнiстерства землеробства УРСР м. Київ (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1947)
Український науково-дослiдний iнститут механiзацiї сiльського господарства Мiнiстерства сiльського господарства УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1947, Кінцева дата: 1953)
Український науково-дослiдний iнститут механiзацiї сiльського господарства Мiнiстерства сiльського господарства i заготiвель УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1953, Кінцева дата: 1953)
Український науково-дослiдний iнститут механiзацiї сiльського господарства Мiнiстерства сiльського господарства УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1953, Кінцева дата: 1956)
Український науково-дослiдний iнститут механiзацiї i електрифiкацiї сiльського господарства Мiнiстерства сiльського господарства УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1956, Кінцева дата: 1970)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
Протоколи засiдань комiсiї по винаходах при Українському науково-дослiдному iнститутi механiзацiї i електрифiкацiї сiльського господарства. Креслення i пояснення до винаходiв сiльського господарських… 1931 1932
Науковi звiти iнституту по темах 1931 1991
1942-1944,1947-1985 Канцелярiя. 1938-1940,1944-1985 Наукова частина. 1940-1942,1944-1985 Бухгалтерiя. 1945,1947-1950,1955-1961,1963-1985 Профспiлковий комiтет… 1938 1985
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии