Верховний Суд України
Номер фонду 24
Початковий рік документів 1920
Кінцевий рік документів 1993
Кількість справ 32857
Перейменування
Єдиний Верховний трибунал УРСР (Верхтриб), м. Харкiв (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1923)
Верховний Суд УРСР (Верхсуд УРСР). М. Харкiв , з 1943р.- м. Київ (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1991)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1921 Секретарiат. Органiзацiйно-iнструкторський вiддiл. Судовий вiддiл. Касацiйний вiддiл. Вiйськово-транспортний вiддiл. Слiдча частина. 1921-1923 Судова колегiя у карних справах… 1921 1923
1922 Секритариат. Органiзацiйно-iнструкторський вiддiл. Судовий вiддiл. Касацiйний вiддiл. Судовий виконавець Верхтрибу… 1922
1923 Управлiння справами. Судовий вiддiл. Касацiйний вiддiл. Судовий розпорядник. 1923-1924 Цивiльна колегiя Верхсуду УРСР. Дисциплiнарна колегiя. 1923 Кримiнально-судова колегiя. Цивiльна… 1923 1924
1924-1925 Управлiння справами. Загальна канцелярiя. 1924 Судовий виконавець. Касацiйний вiддiл. Судово-цивiльна колегiя. Цивiльна касацiйна колегiя. Кримiнально-касацiйна колегiя. Список… 1923 1925
Крiмiнально-судова колегiя. Кримiнально-касацiйна колегiя. Цивiльна касацiйна колегiя. 1925
Кримiнально-судова колегiя. Кримiнально-касацiйна колегiя. Цивiльна касацiйна колегiя. Дисциплiнарна колегiя. 1926
Цивiльна касацiйна колегiя. Кримiнально-касацiйна колегiя. Особовi справи. 1927
1931-1932 Секретарiат. 1928-1932 Кримiнально-касацiйна колегiя. Цивiльна касацiйна колегiя. 1932 Кримiнально-судова колегiя. 1931-1932 Експедицiя. 1930-1932 Бухгалтерiя… 1928 1931
1920-1922 Верховний революцiйний трибунал. 1923 Управлiння справами. Карно-слiдчий вiддiл. 1924,1927 Цивiльно-судова колегiя. 1926,1928 Кримiнально-судова колегiя. 1923-1927 Цивiльна касацiйна… 1920 1941
1936-1939 Секретарiат. 1924,1935-1939 Кримiнально-судова колегiя. 1938-1939 Судова колегiя в цивiльних справах. 1933-1939 Кримiнально-касацiйна колегiя. 1933 Бухгалтерiя. 1940 Накази по Верхсуду… 1924 1940
Секретарiат. Судова колегiя у цивiльних справах. Судова колегiя в кримiнальних справах. Кримiнально-касацiйна колегiя… 1940
Кримiнально-касацiйна. Судова колегiя у цивiльних справах. Судова колегiя в кримiнальних справах. 1941
Протоколи закритих засiдань пленумiв та президiї Верхсуду УРСР. Постанови i обiжники ВУЦВК, РНК, НКЮ та Верхсуду УРСР. Листування з ДПУ УРСР, НКЮ, Прокуратурою УРСР, окружними та районними судами в… 1921 1932
Касацiйнi справи. 1925
Секретно
1980 Канцелярiя. Судова колегiя в кримiнальних справах. 1962-1980 Судова колегiя в цивiльних справах. 1966-1970 Управлiння судових органiв. 1956-1962,1966-1970 Вiддiл кадрiв. 1966-1970 Вiддiл… 1943 1980
1922-1941,1948-1965 Мiсцевий комiтет профспiлки працiвникiв Верхсуду УРСР. 1922 1965
Секретно 1942 1953
Секретно 1940 1980
Справи розглянутi судовою колегiєю в кримiнальних справах першої iнстанцiї. 1945 1975
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии