Український науково-дослiдний iнститут рослинництва при Управлiннi науковими установами Народного господарства освiти, м. Харкiв
Номер фонду 23
Початковий рік документів 1929
Кінцевий рік документів 1931
Кількість справ 5
Перейменування
Український науково-дослiдний iнститут прикладної ботанiки при Управлiннi науковими установами Народного Комiсарiату освiти УРСР, м. Харкiв (Початкова дата: 1928)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Тези доповiдей на Всеукраїнськiй конференцiї по сiльськогосподарських рослин. Директиви та обiжники секцiї науки Держплану СРСР та Держплану УРСР i Академiї сiльськогосподарських наук УРСР про… 1929 1931
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии