Вища арбiтражна комiсiя при Українськiй Економiчнiй Нарадi, м. Харкiв
Номер фонду 22
Початковий рік документів 1923
Кінцевий рік документів 1931
Кількість справ 141
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Протоколи засiдань Всесоюзної наради при ВАК РТО та ВАК при УЕН УРСР. Звiти ВАК при УЕН УРСР та Днiпропетровської АК за 1923-1931рр. Листування з Раднаркомом УРСР про розгляд спiрних питань… 1923 1931
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии