Українська фiлiя Iнституту пiдвищення квалiфiкацiї iнженерно-технiчного персоналу при Вищiй Радi Народного Господарства УРСР, м. Харкiв
Номер фонду 19
Початковий рік документів 1928
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 32
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Накази, постанови, обiжники та iнструкцiї Вищої Ради Народного господарства СРСР про органiзацiю на пiдприємствах короткотермiнових курсiв бригадирiв ударних бригад та курсiв пiдготовки висуванцiв… 1928 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии