Постiйна нарада Iзюмо-Слов'янського району у справi боротьби з бандитизмом при Всеукраїнськiй нарадi у справi боротьби з бандитизмом Ради Народних Комiсарiв УРСР,мм. Iзюм, Слов'янськ.
Номер фонду 18
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии