Уповноважений представник Народного комiсарiату освiти УРСР у Нiмеччинi, м. Берлiн.
Номер фонду 16
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 313
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Статут та протоколи засiдань редакцiйної комiсiї Наркомосу УРСР. Огляд дiяльностi та звiти про стан золотого фонду Наркомосу УРСР. Звiти уповноваженого представництва Наркомосу УРСР у Нiмеччинi про… 1921 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии