Прокурор вiйськово - транспортного трибуналу Пiвденно-Захiдної залiзницi i водного транспорту Верхньоднiпровського лiнiйного вiддiлу Пiвденного округу шляхiв сполучення, м. Київ
Номер фонду 13
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1923
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии