Мiнiстерство народного господарства Української Народної Республiки, сiчень 1919р. - м. Київ, червень-листопад 1919р. - м. Кам'янець-Подiльський, травень1920р.- м. Київ, липень - серпень 1920р. - Кам'янець - Подiльський, з 1921р.- м. Тарнiв (Польща)
Номер фонду 9
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1922
Кількість справ 769
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ СПРАВ. Закони, обiжники, накази Мiнiстерства народного господарства УНР i голiв уповноваженого уряду УНР. Iнструкцiя про порядок призначення на посади урядовцiв, про їх… 1919 1922
Особовi справи урядовцiв Мiнiстерства народного господарства УНР. 1919 1922
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии