Мiнiстерство юстицiй УРСР, м. Київ
Номер фонду 8
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1990
Кількість справ 31291
Перейменування
Народне Секретарство юстицiй, м. Харкiв, з 12,2,1918р.- м. Київ, з 27,02,1918р.-м. Полтава, з 12,2,1918р.-м. Катеринослав, з 22,3,1918р. - м. Таганрог (Початкова дата: 1917, Кінцева дата: 1918)
Вiддiл юстицiй Тимчасового Робiтничо-Селянського Уряду України, з 28,11,1918р.-м. Суджа, з27,12,1918р. - м. Бєлгород, з 3,1,1919р. - м. Харкiв (Початкова дата: 1918, Кінцева дата: 1919)
Народний Комiсар юстицiй УРСР (Наркомюст), з 21,03,1919р. - м. Київ, з 2-ої половини серпня 1919р. - м. Чернiгiв. (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Комiсiя юстицiй при Всеукраїнському Революцiйному Комiтетi, м. Харкiв (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1920)
Народний комiсарiат юстицiй УРСР (Наркомюст УРСР), м. Харкiв, з 1934р.- м. Київ (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1946)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1920 Технiчно-виробничий пiдвiддiл. 1920,1922 Вiддiл судоустрою. 1920-1923 Верховний судовий контроль. Карний вiддiл. Вiддiл кодифiкацiї. 1920-1921,1923 Загальне вiддiлення. 1920-1922 Громадське… 1920 1923
Кодифiкацiйний вiддiл. 1923 1924
Секретно 1925 1926
Секретно 1927
Секретно 1928
Секретно 1929
Вiддiл судоустрою 1923
Секретно 1924 1928
Вiддiл судоустрою. Пiдвiддiли Прокуратури. Кошторисно-фiнансовий вiддiл. Стiл особистого складу УЧТУ Виправно трудовий вiддiл НКВД УРСР. Виробничо господарська iнспекцiя… 1925
Вiддiл судоустрою. Вiддiл облiку та розподiлу. II-й вiддiл прокуратури. III-й, IУ-й пiдвiддiли прокуратури УРСР. Нагляд за дiяльнiстю органiв дiзнання та слiдства. УI-й пiдвiддiл прокуратури по… 1926
Облiково розподiльний пiдвiддiл. I-й, II-й, У-й пiдвiддiли прокуратури. Нагляд за дiяльнiстю органiв дiзнання та слiдства. Пiдвiддiл прокуратури УРСР з трудових справах. Загальний вiддiл. Кошторисно… 1927
Вiддiл судоустрою та нагляду Наркомюста УРСР. Органiзацiйно-iнструкторський вiддiл Наркомюста УРСР. I-й, II-й, III-й, У-й, УI-й пiдвiддiли прокуратури УРСР. Кошторисно-фiнансова частина… 1928
Наради по округам. Вiддiл прокуратури. Земельнi справи по округам. Дисциплiнарнi справи по округам. Вiддiл облiку та розподiлу на оргсуди. Адмiнпрокуратура. Старий опис… 1929
1930-1931 Органiзазiйно-iнструкторський вiддiл. Адмiнiстративна прокуратура. Управлiння виправно-трудових установ. 1930 Сектори №01,02,03,04 громадських справ. Сектори №06,02 трудових справ. Сектори… 1930 1931
Дисциплiнарнi справи. Органiзацiйно-iнструкторський вiддiл. Управлiння виправно-трудових установ. Фiнансовий вiддiл. Сiльськогосподарський вiддiл. Бухгалтерiя… 1932
1930-1935 Органiзацiйно-iнструкторський вiддiл. 1930-1933 Сектор кодифiкацiї та проектування законiв. 1930-1932 Сектор кадрiв. 1931-1934 Наглядове виробництво по касацiйним, кримiнальним справам… 1930 1936
1920-1921 Центральний карний вiддiл. 1920-1921,1923 Фiнансовий вiддiл. 1921,1923,1925-1931 Вiддiл судоустрою. 1922 Управлiння справами. Центральний виправно-трудовий вiддiл. 1923 Колегiя. 1923… 1920 1941
1934-1936 Сектор промисловостi та транспорту. 1935 Секретариат. 1935-1936 Сектор сiльського господарства. 1936 Сектор промисловостi , торгiвлi та фiнансiв… 1934 1936
Циркуляри Наркомюсту. Документи про органiзацiю роботи, контроль за дiяльнiстю та комплектування кадрiв Наркомюсту та мiсцевих органiв юстицiй (постанови, циркуляри, протоколи, довiдки, списки… 1921 1923
Особиста канцелярiя. Управлiння справами. Кошторисно-слiдчий вiддiл. Адмiнiстративний вiддiл. Кошторисно-фiнансовий пiдвiддiл. Статистичний вiддiл. Кримiнальне вiддiлення. Старий опис… 1919
Документи з особового складу. Особовi справи. 1920 1923
1922-1923,1925-1927,1931Вiддiл прокуратури. 1922 Управлiння справами. 1922,1926 органiзацiйно-iнструкторський вiддiл. 1923-1924,1926 Вiддiл кодифiкацiї законiв. 1923 Сметно-фiннансовий вiддiл… 1922 1931
Товариський суд. 1932 1936
Канцелярiя. 1943 1963
Вiддiл кадрiв 1943 1962
Управлiння судових органiв. 1944 1961
Фiнансовий вiддiл. 1940 1962
Вiддiл нотарiату. 1944 1962
Вiддiл кодифiкацiї 1939 1962
Вiддiл адвокатури. 1945 1962
1 2
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии