Головне управлiння мiлiцiї УРСР, м. Київ
Номер фонду 6
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 2581
Перейменування
Головне управлiння робiтничо-селянської мiлiцiї при Народному Комiсарiатi внутрiшнiх справ УРСР, м. Харкiв (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1930)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1919-1920 Секретарiат. 1921-1923,1927 Загальне управлiння. 1921-1923 Полiтсекретарiат. 1919-1923 Вiддiл карного розшуку. 1920 Вiддiл загальної i промислової мiлiцiї. 1920-1923 Iнструкторський… 1919 1933
Особовий склад Головного управлiння мiлiцiї УРСР. Вiдомостi на зарплату, посвiдчення, анкети. 1920 1923
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии