Народний комiсарiат внутрiшнiх справ УРСР. м. Київ
Номер фонду 5
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 8369
Перейменування
Народне секретарство внутрiшнiх справ України, з 28.12.1917 по 12.02.1918рр. М. Харкiв, з 12.02.1918 по 27.02.1918рр. М. Київ, 27.02.1918 по 12.03.1918рр. М.Полтава, 12.03.1918 по 22.03.1918рр. М. Катеронослав, 22,03,1918 по 18,04,1918рр. М. Таганрог (Початкова дата: 1917, Кінцева дата: 1918)
Вiддiл внутрiшнiх справ при Тимчасовому Робiтничо-селянському урядi України, з 28,11,1918р. - м. Суджа, з 27,12,1918р. - м. Бєлгород, з 03,01,1919р. - м. Харкiв (Початкова дата: 1918, Кінцева дата: 1919)
Народний Комiсарiат внутрiшнiх справ УРСР (Наркомвнутсправ, НКВС УРСР), м. Харкiв, з другої половини серпня 1919р.- м. Чернiгiв, з лютого 1920р.-м. Харкiв (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1930)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1919 Канцелярiя. Вiддiл мiсцевого врядування. Статистичний вiддiл. Комунальний вiддiл. 1919-1920 Фiнансовий вiддiл 1920 Головне управлiння громадських робiт i повинностей. 1920-1923 Управлiння… 1919 1923
1924-1925 Управлiння справами. Iнспекцiя в справах комунального господарства. 1926 Головне управлiння мiлiцiї i розшуку УРСР. Секретарiат. Вiддiл мiсцевого комунального господарства ЦЕНТРМIКССТ… 1924 1926
1927 Адмiнiстративний вiддiл. Головне управлiння мiлiцiї i розшуку. 1928-1930 Адмiнiстративне управлiння. 1927-1930 Колегiя. Загальний вiддiл. Вищий технiко-будiвельний комiтет. 1929-1930 Загальна… 1927 1930
Матерiали по особовому складу апарату НКВС i його мiсцевих органiв. 1919 1930
Матерiали по особовому складу апарату НКВС i його мiсцевих органiв. 1919 1930
Декрети i постанови Раднаркому СРСР, РРФСР, УРСР, ВУЦВК i обiжники Наркомвнутрсправ УРСР про органiзацiю мiлiцiї на залiзницi, порядок змiн кордонiв губернiй та повiтiв, оплату працi службовцiв… 1919 1930
Вiддiл вiз. 1923 1933
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии