Управлiння уповноваженого Народного Комiсарiату Закордонних справ СРСР на Українi, м. Харкiв
Номер фонду 4
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1925
Кількість справ 1670
Перейменування
Вiддiл закордонних справ при Тимчасовому Робiтничо-Селянському урядi України, мм.. Суджа, Харкiв, Бєлгород (Початкова дата: 1918, Кінцева дата: 1919)
Народний Комiсарiат закордонних справ УРСР, мм.. Харкiв, Київ (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1920)
Народний Комiсарiат по закордонних справах УРСР, м. Харкiв (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1923)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1919-1923 Секретарiат. Загальна канцелярiя. Пiдвiддiл вiз та закордонних паспортiв. Вiддiл дипломатичних вiдносин. 1919;1921-1922 Пiдвiддiл особового складу. 1921-1925 Пiдвiддiл дипломатичних… 1918 1925
1919;1921-1922 Секретарiат. Загальна канцелярiя. 1921-1924 Пiдвiддiл вiз та закордонних паспортiв. 1921-1925 Пiдвiддiл дипломатичних кур'єрiв. 1920 Iнформацiйний вiддiл. 1920-1925 Кошторисно… 1919 1925
Мiсцевий комiтет. 1922 1924
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии