Постiйне представництво РНК УРСР при Урядi РНК СРСР, м. Москва; з 1946р.-Постiйне представництво РМ УРСР при РМ СРСР
Номер фонду 3
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1980
Кількість справ 8898
Перейменування
Уповноважений УРСР в справах господарського будiвництва при Робiтничо-Селянському Урядi РРФСР, м. Москва (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1923)
Постiйне представництво УРСР при Урядi СРСР, м. Москва (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1931)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1921-1929 Постанови ВУЦВК по адмiнiстративно-господарськiй дiяльностi на Українi. Постанови РНК УРСР. Протоколи засiдань ВРНГ РРФСР, Всеукраїнської земельної ради, галузевих комiсiй ЦК РКП(б),Президi… 1921 1929
Обiжник Всеросiйської ради профспiлок працiвникiв радянських громадських установ. Листування з Постiйним представництвам УРСР при урядi СРСР по облiку членiв профспiлки. Протоколи засiдань мiсцевкому… 1923 1924
Секретно
Постанови ЦК КПРС i РМ УРСР, постанови та розпорядження РМ СРСР (1956-1971рр.); документи до засiдань Президiї РМ СРСР та її комiсiї (1956,1965,1967-1970рр.). Виписки з протоколiв цих Засiдань… 1956 1980
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии