ф. 2
Шифр ф. 2
Анотація

Секретарiат управлiння справами (постанови ЦВК i РНК СРСР, РПО, ЦК/б/у, ВУЦВК та РНК УРСР з питань полiтичного, органiзацiйного, господарського та культурного будiвництва; протоколи Засiдань РНК та малого Раднаркому УРСР, президiї ВРНГ УРСР, колегiї наркоматiв та призидiї губвиконкомiв; плани роботи наркоматiв УРСР на 1924-1925рр. Операцiйний рiк; листування РНК, РСФСР, РПО, ВУЦВК, ВРНГ УРСР та наркоматами про пiдготовку до 8-го Всеукраїнського з'їзду Рад, дiяльностi сiльрад, постачання селам сiльгоспмашин i лiтератури, плановому кредитуваннi мiсцевої промисловостi, єдиний сiльськогосподарський податок на селi, виховання молодi та iн.).

Назва фонду Кабiнет Мiнiстрiв України
Початковий рік документів 1924
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии