ф. 2 оп. 1
Шифр ф. 2 оп. 1
Анотація

Документи про формування Тимчасового Робiтничо-селянського Уряду України, його дiяльнiсть та дiяльнiсть Раднаркому (декрети, постанови. розпорядження, положення та iнструкцiї Раднаркому та наркоматiв УРСР; протоколи засiдань Полiтбюро КП/б/У, Тимчасового Робiтничо - селянського Уряду України, Раднаркому УРСР, Малого Раднаркому УРСР, листування з ЦК КП/б/У, наркоматами РСФСР та УРСР, Реввiйськрадою республiки, мiсцевими органами Радянської влади). Документи про скликання та дiяльнiсть Рад (постанови та резолюцiї губернських та повiтових з'їздiв виконкомiв, конференцiї; листування з наркоматами УРСР. Партiйними органiзацiями центральних закладiв та мiсцевих органiв Радянської влади про пiдготовку III Всеукраїнського, губернських та повiтових з'їздiв Рад, виборах делегатiв на з' їздi; доповiднi записки, iнформацiї, листування та телеграфнi повiдомлення губернських, повiтових, волосних ревкомiв та виконкомiв про створення Радянської влади на мiсцях; привiтальнi телеграми з приводу вiдкриття з'їздiв). Документи про органiзацiї та дiяльностi центральних та мiсцевих закладiв в областi фiнансування, постачання продовольчих товарiв, роботi транспорту, органiв контролю, ЧК та судових органiв. Документи про формування частин Червоної Армiї на територiї України, її бойових дiй, боротьби з контрреволюцiєю та бандитизмом, вiйськовому навчаннi. Дiяльностi вiйськових закладiв, постачання Червоної Армiї обмундируванням, продовольчими товарами та боєприпасами, органiзацiї медичної допомоги та iн. Документи з особистого складу (заяви про прийом на роботу, характеристики, списки, мандати, та посвiдчення спiвробiтникiв Раднаркому та наркоматiв УРСР).

Назва фонду Кабiнет Мiнiстрiв України
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1920
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии