Верховна Рада України
Номер фонду 1
Початковий рік документів 1917
Кінцевий рік документів 1999
Кількість справ 52750
Перейменування
Центральний Виконавчий Комiтет Рад робiтничих, солдатських i селянських депутатiв України (ЦВКУК). м. Харкiв (Початкова дата: 1917, Кінцева дата: 1918)
Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комiтет м.Київ (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комiтет Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, м. Харкiв (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1935)
Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комiтет Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв УРСР (ЦВК УРСР) м. Київ. (Початкова дата: 1935, Кінцева дата: 1938)
Верховна Рада Української Радянської Соцiалiстичної Республiки м. Київ (Початкова дата: 1938, Кінцева дата: 1991)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1-опис Постанови ЦВК Рад України та Народного секретарiату УРСР про призначення народних секретарiв, делегування повноважних представникiв до складу мирної делегацiї РРФСР для участi в мирних… 1917 1920
2 2-опис 1921-1922 I Секретарiат Президiї. 1922р. Прийомна голови ВУЦВК. Центральна виборча комiсiя по виборах до Рад. 1921-1922 Комiсiя по спрощенню радянського апарату. 1922 Центральна… 1921 1925
3 3-опис 1926-1927 Секретарiат Президiї, протокольна частина, загальна частина. Прийомна голови ВУЦВК. Центральна виборча комiсiя по виборах до Рад. центральна адмiнiстративно-територiальна комiсiя… 1926 1927
4 4-опис Секретарiат Президiї: протокольна частина, загальна частина, контрольно-довiдкова частина. Секретарiат голови i секретарiв ВУЦВК. Органiзацiйно iнструкторський вiддiл: юридична частина… 1928
5 5-опис Секретарiат президiї: Протокольна частина, загальна частина, контрольно-довiдкова частина. Секретарiат голови i секретарiв ВУЦВК. Прийомна голови ВУЦВК. Центральна виборча комiсiя по виборах… 1929
6 6-опис Секретарiат президiї: Протокольна частина, загальна частина, контрольно-довiдкова частина. Секретарiат голови ВУЦВК. Адмiнiстративна частина. Органiзацiйно-iнструкторський вiддiл. Сектор… 1930
7 7-опис Секретарiат президiї: Протокольна частина, загальна частина, контрольно-довiдкова частина. Прийомна голови. Адмiнiстративна група. Органiзацiйний вiддiл: сектор iнформацiї, сектор кадрiв… 1931
8 8-опис Секретарiат президiї: Протокольна частина, загальна частина, контрольно-довiдкова частина. Прийомна голови. Адмiнiстративна група. Органiзацiйний вiддiл: сектор кадрiв, бюджетна комiсiя. Рада… 1932
9 9-опис Секретарiат: адмiнiстративна група. Органiзацiйний вiддiл: сектор кадрiв, бюджетна комiсiя. Рада громадських органiзацiй… 1933 1938
10 10-опис Особовi справи та анкети спiвробiтникiв ВУЦВК. 1920 1925
11 11-опис Особовi справи. 1925
12 12-опис Секретно 1919 1933
13 13-опис Секретно
14 14-опис Постанови Канцелярiї ВУЦВК. Протоколи засiдань Великої та Малої Президiї i Секретарiату ВУЦВК. 1922 1930
15 15-опис Документи мiсцевого комiтету ВУЦВК. 1920 1933
16 16-опис Протокольна частина Управлiння справами (1938-1948). Протокольна частина Канцелярiї (1948-1959). Протокольна частина Канцелярiї (1959-1969). Протокольна частина Секретарiату (1969-1976… 1938 1989
18 18-опис Загальна частина Управлiння справами. 1941 1990
19 19-опис Прийомна Голови Президiї Верховної Ради УРСР (1939-1959). Прийомна Президiї Верховної Ради УРСР (1959-....). Картки приватної амнiстi… 1941 1995
20 20-опис Iнформацiйно статистичний вiддiл Секретарiату Президiї Верховної Ради УРСР (1939-1959). Вiддiл з питань роботи Рад та органiв мiсцевого самоврядування (з 04.07.1959 р… 1942 1995
21 21-опис Юридичний вiддiл Президiї Верховної Ради УРСР. 1942 1995
22 22-опис Вiддiл по роботi постiйних комiсiй Верховної Ради УРСР. 1956 1998
23 23-опис Комiсiя по розгляду заяв про помилування (1939-1948). Група по пiдготовцi до розгляду клопотань про помилування при Канцелярiї Президiї ВР УРСР (1948-1959). Вiддiл по пiдготовцi до… 1960 1987
24 24-опис Група облiку та видачi нагород Управлiння справами Президiї ВР УРСР (1943-1944). Вiддiл по облiку i реєстрацiї нагороджених при Секретарiатi Президiї ВР УРСР (1944-1958). Вiддiл нагород… 1936 1991
25 25-опис Бухгалтерiя Канцелярiї Президiї ВР УРСР 1941 1980
27 27-опис Виборча комiсiя по виборах до Ради нацiональностей ВР УРСР вiд Української РСР. 1974 1984
28 28-опис Центральна виборча комiсiя по виборах до ВР УРСР. 1971 1997
31 31-опис Особовi справи депутатiв Верховної Ради СРСР та УРСР 1937 1994
33 33-опис Секретно 1941 1991
34 34-опис Секретно 1941 1982
35 35-опис Конституцiйна комiсiя. 1962 1988
1 2
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии